Epipactis atrorubens X Epipactis helleborine

= Epipactis xschmalhausenii K. Richter 1890

 
     

Parent species