Bevar øynene våre, ikke dråpene!   Les resten av websiden på fransk  Les resten av websiden på engelsk

 

 

 

Intro

Protesten

Kontakt

Logo: Keratos - Revenir au site, Back to site


      

      

      

 

Ville du med viten og vilje puttet et sterkt vaskemiddel inn i øynene dine?

 

 Det er konserveringsmiddel-paradokset:

Denne websiden inneholder generell informasjon om risikoen knyttet til bruk av øyedråper, øyegel og øyesalver med konserveringsmidler. Den har ikke til hensikt å erstatte råd eller endre behandling gitt av lege. 

Hvis du ikke har gjort det ennå, er det mulig at du komme til å gjøre det om du trenger øyedråper for bakterielle øyeinfeksjoner eller andre betennelsestilstander, allergi, sopp, glaukoma, tørre øyne eller rødhet i øynene. Hvem er synderen? Jo, det er konserveringsmidlene som ofte brukes i øyedråper; Bemzalkoniumklorid (også kjent som BAC eller BAK), thimerosal med flere. Disse konserveringsmidlene er, tro det eller ei, også å finne i vaskemidler som du bruker når du vasker klær! 

Øyedråper har lenge blitt pakket slik at de vil overleve bruk over lengre tid og oppbevaring i «tøffe» omgivelser som i lommer, veskerom, toalettmapper og lignende. Ved oppbevaring på slike steder kan dråpene lett bli infisert av ulike mikrober. I tillegg er det mange som ikke vet hvordan de skal bruke dråpene på en hygienisk måte (som ved å unngå å komme bort i tuppen av flasken med fingrene fingrene eller øyet). Den tradisjonelle måten for å beskytte produktet mot slik forurensning har vært å tilsette konserveringsmidler. Dette har blitt så vanlig at det per i dag kan være svært vanskelig eller umulig å unngå dem om man skal bruke enkelte typer av dråper. I tillegg til dråper blir konserveringsmidler også ofte tilsatt i øyegeléer og salver. Disse blir lengre i øyet enn dråper (på grunn av konsistensen og fordi de gjerne brukes over natten), og en bør av den grunn være ekstra forsiktig ved buk av slike produkter. 

Konserveringsmidler har VELDOKUMENTERTE OG ALVORLIGE konsekvenser for øyets hornhinne ved hyppig bruk:

Øyets ytre lag har en tendens til å bli svakere og mer sårbart. Mennesker som lider av okulære sårdannelser, epiteliopati, tørre øyne og andre okulære sykdommer bør av den grunn aldri bruke øyedråper med konserveringsmidler da dette kan forverre deres tilstand.

Mange mennesker utvikler overfølsomhet og allergi for konserveringsmidlene. Dette fører i sin tur til at disse står igjen med få eller ingen alternativer om de trenger behandling for ulike former for øyelidelser.

I forsøk på å løse et problem har altså legemiddelfirmaene skapt nye problemer. Dette er et velkjent fenomen og har vært dokumentert i flere tiår. Innen medisin burde første regel forbli primum non nocere (fremfor alt ikke skade), men dette har ikke vært tilfellet når det kommer til bruk av konserveringsmidler.

unidoses sans conservateurs         flacon sans conservateur        oyedraper        Non preserved gel

Det finnes imidlertid alternativer til å bruke konserveringsmidler i øyedråper. En kan dosere dråpene i engangspipetter (som kastes etter bruk) eller i spesialflasker som er luft-tette (en kan da oppbevare ukonserverte dråper i opptil 3 måneder).  Mange legemiddelfirmaer vegrer seg for å ta i bruk disse metodene, angivelig av praktiske og finansielle grunner. De sier ofte at produksjon av engangspipetter eller spesialflasker vil øke prisen på produktet, noe som igjen kan føre til dårligere salg. Samtidig velger de dermed å ignorere konserveringsmiddel-paradokset. 

Spørsmålet er; hvor viktig er øynene dine for deg? Ville du ikke vært villig til å betale noen kroner ekstra for å beskytte øynene dine? Vil du ikke helst se at problemet du forsøker å behandle blir bedre, og ikke verre? Det er faktisk så alvorlig.  

Den gode nyheten er at noen legemiddelfirmaer har tatt det nødvendige steget og laget konserveringsmiddel-frie alternativer. De har innsett det store problemet bruk av konserveringsmidler har skapt. Nå håper vi bare at flere følger med, og gjør hverdagen bedre for mennesker som trenger behandling av ulike øyelidelser.

Bevar øynene våre, ikke dråpene!

Denne websiden er hovedsakelig på engelsk og fransk, og mer komplett informasjon er å finne på disse språkene.

Les mer om konserveringsmidler i øyedråper og konsekvenser ved langtidsbruk på

Engelsk Display in English  eller Fransk Afficher en Français

 

Go to International Home - Afficher accueil international

  copyright © Keratos 2007