Route de la Soie- Octobre 2000 

 

Urumqi

Turfan

Dun Huang

Xia He

Cheng Du

 

 

 

Portraits de voyage

 

 anii08.gif