Keratos  - organisasjon for pasienter med hornhinne-sykdommer og nedsatt funksjon av tårekjertlene (tørre øyne)  Afficher en Français Display in English  Acesso ao site em Portugês

 

Logo: Keratos - Revenir au site, Back to site

 

Intro

Behandling

Tåresubstitutter i Norge

Rettigheter og refusjonsordninger

Kontakt & Linker

Bevar øynene våre, ikke dråpene!


      

      

      

 

Keratos Norge

Display in English   Brief summary in English:

In this page the following items are addressed:

Afficher en Français   Sommaire en Français:

Dans cette page en norvégien, les sujets suivants sont abordés:

Rettigheter og refusjonsordninger:

NAV Trygd:

Ingen kunstig tårevæske skrives i Norge ut på blå resept. En kan imidlertid få dekket noe av utgiftene gjennom § 5-22 i Folketrygdloven. 

Folketrygdloven § 5-22 Kunstig tårevæske

Dersom en har nedsatt tåreproduksjon / Keratoconjunctivitis / Sjøgrens syndrom har man rett på bidrag til kunstig tårevæske som er oppført i Felleskatalogen (ATC-gruppe S01X A20). Det forutsettes at det søkes spesielt av en spesialist (øyelege, revmatolog eller lignende). Det er ingen krav til tidligere behandling.

Preparater som dekkes: Artelac, Celluvisc, Kunstig tårevæske, Ocufri, Oculac, Oftagel, Simplex, Tears Naturale, Viscotears (ATC nummer: S01X A20)

Preparater som ikke dekkes (altså preparater uten ATC-nummer): Hylocomod, Oxyal, Systane, Thera Tears med flere.

Utgifter i forbindelse med § 5-22 slås sammen med utgifter til hvit resept. Taket på dette bidraget er 1600 kroner. Etter at en har brukt 1600 kr, får en dekket 90 % av resterende beløp.

Tåresubstituttene må kjøpes på apoteket, og kvitteringen må være spesifisert med produktets navn, pris, kjøpsdato og apotekets stempel. Kvitteringene må leveres til NAV Trygd senest 6 måneder etter utløpet av det kalenderåret du hadde utgiftene. Du vil da få utbetalt den refusjonen du har rett til.

Selv om kunstig tårevæske er reseptfrie preparater vil det etter 01.09.07 kun ytes refusjon av utgifter som er skrevet på resept fra lege og som er registrert som reseptekspidisjon på apoteket. Kvitteringer fra apoteket må være spesifisert med navnet ditt, navn og pris på tåresubstituttet, kjøpsdatoen, apotekets stempel og foreskrivende leges navn. 

Ligningskontoret:

På selvangivelsen finnes det en post som gjelder særfradrag for store sykdomsutgifter. Dersom en har utgifter på mer enn 9180 kr, for eksempel på grunn av diabetes eller fordi en har leddgikt og har brukt store summer til alternative behandlinger, kan en søke om å få refundert en del av utleggene. Du kan forsøke å legge ved kvitteringer på tåresubstitutter som ikke dekkes av trygdeetaten i denne ”potten.” Alle utgifter må dokumenteres og begrunnes, og legeattester må legges ved.

 

 

Afficher en Français Display in English  Acesso ao site em Portugês

Go to International Home - Afficher accueil international

Logo: Keratos - Revenir au site, Back to site

 copyright © Keratos 2007