Bevara våra ögon, inte våra droppar!   Les resten av websiden på fransk  Les resten av websiden på engelsk

 

 

Petition

 

Logo: Keratos - Revenir au site, Back to site


      

      

      

 

Petition

                 

Ämne: borttagning av konserveringsmedel i oftalmologiska preparat för att bevara våra ögon, inte våra droppar!

 

Vi är tre patientföreningar: Keratos (http://keratos.free.fr), som fokuserar på patologiska tillstånd i hornhinnans yta och tårfilmens funktion, Gêniris (http://associationgeniris.free.fr) med fokus på aniridi och andra sällsynta sjukdomar relaterade till iris och Amalyste (http://www.amalyste.fr) som ger stöd till personer med Stevens-Johnsons syndrom och Lyells syndrom. Vi har medlemmar i Frankrike, Belgien, Luxemburg, Schweiz, Portugal, Italien, Spanien, Norge och Storbritannien.

Baserat på självständig medicinsk litteratur och studier, är det allmänt accepterat att systematisk användning av konserveringsmedel i ögondroppar, såsom benzalkoniumklorid (ett giftigt rengöringsmedel) är ett av flera skadliga konserveringsmedel för alla kroniska sjukdomar som kräver regelbunden användning av ögondroppar (även i ursprungligen friska hornhinnor).

Medicinsk litteratur är mycket omfångsrik inom detta område, och ögonläkare blir mer och mer uppmärksamma på den här smygande faran. Ögonläkare avråder därför ofta patienter från att använda ögondroppar med konserveringmedel och rekommenderar alternativa ögondroppar utan konserveringmedel. Tyvärr är det inte alltid så lätt att få tag på dessa alternativa läkemedel.

Därför vill vi uppmärksamma er på det faktum att konserveringsmedel har tvingat många av våra medlemmar att avbryta sin behandling. Orsaken har varit allvarliga allergiska reaktioner eller intolerans, uppkomsten av punkterad keratit (ett mycket vanligt symtom på användning av konserveringsmedel) hornhinneerosion, irritation och andra störningar i tårfilmen. Det som vi fruktar mest är den cytotoxiska effekten, med tanke på att våra medlemmar tvingas välja mellan antingen otillräcklig behandling eller en försämring av hornhinnan. Återigen bekräftar medicinsk litteratur våra medlemmars erfarenheter.

Våra behandlingsmöjligheter påverkas direkt av bristen på tillgänglighet beträffande alternativa läkemedel där konserveringsmedel inte ingår. Detta är oacceptabelt med tanke på att riskerna kan undvikas helt med användning av särskilda behållare eller engångsbehållare. Mer information om vad detta innebär finns på webbsidan http://preservative.free.fr.

Några laboratorier har vidtagit nödvändiga åtgärder för att kunna tillverka oftalmologiska preparat som är fria från konserveringsmedel, medan andra fortfarande inte vill rätta sig efter det som borde vara den första regeln inom medicin: att inte skada (särskilt med tanke på att det finns alternativ).

Förbjud konserveringsmedel i oftalmologiska preparat för våra ögons skull.

Hjälp oss genom att skriva under denna petition.

Svenska:

http://associationgeniris.free.fr/index.php?option=com_joomlapetition&func=viewcategory&Itemid=&catid=10

http://associationgeniris.free.fr/index.php?option=com_joomlapetition

 

 

English  Display in English   Français Afficher en Français

 

Go to International Home - Afficher accueil international

  copyright © Keratos 2007