Conserveer onze ogen, niet onez druppels!   Les resten av websiden på fransk  Les resten av websiden på engelsk

 

 

 

Intro

Petitie

Contacten

Logo: Keratos - Revenir au site, Back to site


      

      

      

 

Petitie
 
                  

Onderwerp: Petitie voor het verbod van konserveringsmiddelen in oogheelkundige preparaten tengunste van het behoud van onze ogen en niet onze oogdruppels!

We zijn drie patienten verenigingen: Keratos (http://keratos.free.fr),  wiens aandacht hoofdzakelijk is gericht op funktionele stoornissen in de traansecretie en oogoppervlakteziekten, voornamelijk die der hoornhuid;  Gêniris (http://associationsgeniris.free.fr), gericht op aniridia en andere zeldzame iris ziekten en tenslotte Amalyste (http://www.amalyste.fr) die patiënten ondersteunt die lijden aan het Lyell en Stevens Johnson Syndroom. Wij hebben leden in Frankrijk, België, Luxemburg, Zwitserland, Noorwegen, Italië, Spanje, Groot-Brittannië en Portugal.

We vechten al sinds een aantal jaar tegen het gebruik van conserveringsmiddelen in oogheelkundige preparaten. Het is algemeen geaccepteerd dat, op grond van meerdere onafhankelijke medische studies en publicaties, het systematische gebruik van conserveringsstoffen zoals benzalkonium chloride ( een toxisch detergent, maar zeker niet de enige verdachte stof) in oogdruppels leidt tot zeer nadelige gevolgen voor chronische oogziekten waarbij een frequent gebruik van oogdruppels nodig wordt geacht (zelfs voor een oorspronkelijk gezonde hoornhuid).

De medische literatuur op dit gebied is zeer talrijk en oogartsen worden zich steeds meer bewust van dit (in eerste instantie heimelijke) gevaar. Ze adviseren hun patiënten om vooral preparaten vrij van conserveringsmiddelen te gebruiken. Hellaas zijn dit soort preparaten niet altijd verkrijgbaar.

Daarom zouden we graag uw aandacht willen richten op het feit dat deze conserveringsmiddelen al veel van onze leden hebben gedwongen hun oogbehandelingen te onderbreken vanwege hevige allergische reacties of intolerantie verschijnselen, evenals het optreden van keratitis punctata of hoornhuid erosies, irritaties en andere storingen in de traansecretie. De medische literatuur bevestigt deze ervaringen van onze leden.

Onze behandelingsmogelijkheden worden direct beïnvloed door het al dan niet beschikbaar zijn van conserveringsmiddelvrije preparaten. Dit is absoluut onacceptabel gezien het feit dat bovengenoemde risico’s volledig kunnen worden vermeden door het gebruik van speciale en/of eenmalige doseringsverpakkingen. We vragen U daarom om onze website (http://preservative.free.fr) te bezoeken zodat U beter weet wat voor U op het spel staat.

Enkele farmaceutische bedrijven hebben al de noodzakelijk stappen ondernomen om conserveringsmiddelvrije oogheelkundige preparaten te produceren. Andere bedrijven accepteren echter nog steeds niet wat het opperste gebod in de geneeskunde zou moeten zijn: “ primum non nocere” ( in ieder geval geen kwaad doen), ofschoon er eenvoudige alternatieven zijn. Het gebruik van conserveringsmiddelen in oogheelkundige preparaten zou daarom in zijn geheel verboden moeten worden.

Help ons dit doel te bereiken door het ondertekenen van deze petitie:

Nederlands: http://associationgeniris.free.fr/index.php?option=com_joomlapetition&func=viewcategory&Itemid=&catid=9

http://associationgeniris.free.fr/index.php?option=com_joomlapetition

 

CONSERVEER ONZE OGEN, NIET ONZE DRUPPELS!

English  Display in English   Français Afficher en Français

 

Go to International Home - Afficher accueil international

  copyright © Keratos 2007