Bevar øynene våre, ikke dråpene!   Les resten av websiden på fransk  Les resten av websiden på engelsk

 

 

 

Intro

Protesten

Kontakt

Logo: Keratos - Revenir au site, Back to site


      

      

      

 

Protesten

 

                 

Objekt / Emne : Tilbaketrekking / fjerning av konserveringsmidler fra oftalmologiske preparater for å bevare våre øyne, ikke våre dråper!

 

Vi er tre pasientforeninger, Keratos (http://keratos.free.fr/), som fokuserer på patologiske tilstander i hornhinnens overflate og tårefilmens funksjon / sykdommer, Geniris (http://associationgeniris.free.fr/), som har fokus på aniridi og andre sjeldne sykdommer relatert til iris og Amalyste (http://www.amalyste.fr/) som jobber for pasienter som lider av Stevens-Johnson syndrom og Lyell syndrom. Vi har medlemmer i Frankrike, Belgia, Portugal, Norge og Storbritannia.

På grunnlag av uavhengig medisinsk litteratur og studier er det allment akseptert at systematisk bruk av konserveringsmidler i øyedråper er en alvorlig skadelig faktor. Benzalkonium klorid (ett giftig vaskemiddel), er ett av flere skadelige konserveringsmidler for alle kroniske sykdommer som krever hyppig drypping av øyedråper (selv i opprinnelige friske hornhinner).

Medisinsk litteratur er veldig omfangsrik på dette området. Øyelegene blir mer og mer oppmerksomme på denne snikende faren. Øyelegene frafåder derfor ofte bruk av konserveringsmidler i øyedråper og tilråder heller alternativer uten konserveringsmidler. Desverre er ikke alltid disse tilgjengelige.

Derfor ønsker vi deres oppmerksomhet rundt det faktum at konserveringsmidler har tvunget mange av våre medlemmer til å stoppe flere av sine behandlinger. Årsaken har da vært alvorlige allergiske reaksjoner eller intoleranse, fremtoningen av punktat keratitt (ett hyppig symtpom på bruk av konserveringsmidler), hornhinne erosjoner, irritasjoner og andre forstyrrelser i tårefilmen. Mest frykter vi den celletoxiske effekten, med tanke på at de fleste av våre medlemmer må velge mellom en utilstrekkelig behandling eller en skadet/påvirket hornhinne. Den medisinske litteraturen bekrefter igjen våre medlemmers erfaringer.

Våre behandlingsmuligheter er derfor direkte påvirket av om det finnes konserveringsfrie alternativer eller ikke. Dette er uakseptabelt, med tanke på at risikofaktorene kan unngås ved bruk av engansbeholdere. Mer informasjon om emnet finnes på nettsiden http://preservative.free.fr

Noen laboratorier har tatt de nødvendige skrittene for å kunne produsere konserveringsfrie oftalmologiske preparater, mens andre forsatt ikke vil rette seg etter det som burde være første regel innen medisin: å ikke skade (spesielt med tanke på at det faktisk finnes alternativer).

Boikott bruken av oftalmologiske preparater med konserveringsmidler for våre øynes skyld.

Hjelp oss ved å underskrive denne protesten:

Norske: http://associationgeniris.free.fr/index.php?option=com_joomlapetition&func=viewcategory&Itemid=&catid=5

http://associationgeniris.free.fr/index.php?option=com_joomlapetition

Bevar øynene våre, ikke dråpene!

Denne websiden er hovedsakelig på engelsk og fransk, og mer komplett informasjon er å finne på disse språkene.

Les mer om konserveringsmidler i øyedråper og konsekvenser ved langtidsbruk på

Engelsk Display in English  eller Fransk Afficher en Français

 

Go to International Home - Afficher accueil international

  copyright © Keratos 2007